Fights that matter

Til kamp mot fördomar och stereotyper

» Sport låter oss möta andra människor över ålders- och könsgränser, religiösa och sexuella gränser och över alla andra saker som nödvändigtvis placerar oss på var sin motsatt sida enligt vad vi själva intalar oss att tro «

- Raghu - 

INKLUDERAD OCH RESPEKTERAD

När Raghu ställer sig upp med sin fulla längd, ser han inte alls ut som en stereotypisk rugbyspelare. Han har ett lugnt och vänligt uppträdande och en relativt mager skepnad. Det enda som avslöjar att han är en verkligt passionerad rugbyspelare är leran han i förbifarten torkar bort från hakan efter att ha dykt ner i gräset.

 Men det finns mycket mer om Raghus rugbylag, känt som Berlin Bruisers, än det som vem som helst kan se direkt. Därför att bakom den främre raden – och bakom en första ytlig blick – av bredaxlade män som många skulle förmoda vara stereotypa rugbyspelare finns ett lag med sina rötter i den tyska huvudstadens hbtq-gemenskap. Ett lag byggt på principerna om inklusion och ömsesidig respekt.

Sport låter oss möta andra människor över ålders- och könsgränser, religiösa och sexuella gränser och över alla andra saker som nödvändigtvis placerar oss på var sin motsatt sida enligt vad vi själva intalar oss att tro

— Raghu

null
null

VAR OCH ÄLSKA DIG SJÄLV

For Raghu, getting involved with the Berlin Bruisers was everything he needed as a newcomer to Berlin; a place characterised by its sense of solidarity and team spirit and where being yourself is the only right way to be, regardless of who you are and who you love.

“In India, homosexuaFör Raghu var det enda han behövde som nykomling i Berlin att komma med i Berlin Bruisers. Staden är en plats som karakteriseras av känslan av solidaritet och laganda, där det enda rätta sättet att vara på är att vara sig själv, oavsett vem du är eller vem du älskar.

"I Indien är homosexualitet ett extremt tabubelagt ämne, och homosexuella har inga rättigheter. Den stora majoriteten av de som träder fram erfar motreaktioner från vänner och familj. Oftast pressas du istället in i ett traditionellt äktenskap eller utsätts för religiösa ceremonier som avser att bannlysa den djävulska andan inne i dig. Så är det, om du inte istället skickas till en psykiatriker som ett försök att hjälpa dig ut ur det som många skulle hävda är en fas", förklarar Raghu.

Efter bara ett år i sällskap med sina färgfulla lagkamrater i Berlin Bruisers fann Raghu sig så tillfreds med sig själv att han kände sig bekväm med att möta nya människor utan att försöka dölja vem han var eller sin sexualitet. När allt kommer omkring kan det vara svårt att vara sanningsenligt mot sig själv om man lever i ett samhälle som gör att man tror att ens sexualitet definitionsmässigt gör en mindervärdig.lity is an extremely taboo subject, and homosexuals have no rights. The vast majority of those who try to come out experience backlash from both their friends and family. Often, you will instead be pressured int

o a traditional marriage, or be subjected to religious ceremonies meant to banish the evil spirits inside you. That is, unless you’re sent to a psychiatrist in an attempt to help you out of what many will claim is a phase,” Raghu explained.

It was not until after a year in the company of his colourful team mates from Berlin Bruisers that Rahgu found to be truly at ease with himself that he was comfortable meeting new people without trying to hide who he was or his sexuality. After all, it can be difficult to be true to oneself when living in a society that constantly makes you believe your sexuality deems you inferior by definition.