SEKRETESSPOLICY

1. Syftet med policyn

1.1. Syftet med den här policyn är att informera dig om hur hummel Cenozoic ApS och i vissa fall hummel A/S (”vi”, ”oss”) behandlar personliga uppgifter. Med den här policyn vill vi informera dig om vilken personliga uppgifter som samlas in och behandlas, och – så långt det är möjligt – hur länge den lagras. Den här sekretesspolicyn avser behandling av personuppgifter av hummel Cenozoic ApS och i vissa fall hummel A/S, när du ingår avtal, interagerar med eller på annat sätt utbyter personuppgifter med oss.

 

2. VAD dina personliga uppgifter används till

2.1. hummel Cenozoic ApS behandlar dina personliga uppgifter för ett eller flera specifika ändamål i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vi behandlar dina uppgifter om du är vår kund, affärspartner eller leverantör, besöker vår webbplats eller våra sociala medier eller om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller ansökt om ett jobb på hummel. Som huvudregel kommer informationen oftast direkt från dig, och vi kommer endast att behandla dina personliga uppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet som de samlades in för. Personuppgifter kan dock i vissa fall behandlas och lagras längre för hummels berättigade intressen i den dagliga verksamheten eller i anonym form.

För mer information om de olika typerna av behandling som vi gör, läs nedan.

 

2.1.1. Cookies och webbplats

Under den dagliga driften av vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig med hjälp av cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen och för statistika andamål. Information som vi samlar in via cookies är bland annat din IP-adress, typ av webbläsare, ditt operativsystem, din interaktion med annonser och de webbsidor du besöker. Du ger ditt samtycke till cookies enligt cookie-reglerna och samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR artikel 6(1)(a)) för vidare behandling av dina uppgifter. På vår webbplats har vi även pixlar från bland annat sociala medier, vilka genom detta har möjlighet att samla in data om dig om du ger ditt samtycke enligt GDPR artikel 6(1)(a). Vi använder integrerade pixlar från Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Vi har ett gemensamt dataansvar med varje media. Du kan läsa mer om detta nedan i avsnitt 2.1.2 Sociala medier.  

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats. I det här fallet behandlar vi dina personuppgifter för vårt legitima intresse för att svara enligt GDPR art. 6(1)(f). Vi behandlar namn, e-post och information gällande din förfrågan. Du har även möjlighet att skriva i ett fritextfält, men vi avråder dig från att lämna personuppgifter i det fältet om det inte är relevant för frågan.

Personuppgifter som vi behandlar via kontaktformuläret raderas löpande och senast 5 år efter den senaste kontakten.  

 

2.1.2. Social media

Vi använder vissa sociala medier: Facebook, Instagram, YouTube och Twitter för att engagera oss med våra befintliga och potentiella kunder och för marknadsföring. Om du har besökt och "gillat" vår fansida på sociala medier eller varit i kontakt med oss via medier, är det oundvikligt att vi behandlar dina personuppgifter. I det här fallet behandlar vi endast information såsom ditt namn, din e-postadress och annan information som samlats in via cookies från sociala medier och eventuellt dina köp om det framgår av sammanhanget.

Om du kontaktar oss via sociala medier behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vårt intresse av att kontakta och besvara din begäran (GDPR 6(1)(f)). Informationen samlas in från dig som registrerad person och från de sociala medier där du tog kontakt med oss.

Vi har ett gemensamt dataansvar för de sociala medieplattformar som vi använder, eftersom vi har gemensamma syften med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om behandling av dina personuppgifter i olika sociala mediekanaler i länkarna nedan: 

  • Facebook och Instagrams behandling av dina personuppgifter här och om det gemensamma dataansvaret här och här.
  • YouTubes (Googles) behandling av dina personuppgifter här.
  • Twitters behandling av dina personuppgifter här.
  • Pinterests behandling av dina personuppgifter här och om det gemensamma dataansvaret här.
  • TikToks behandling av dina personuppgifter här och om det gemensamma dataansvaret här.

Personuppgifter som behandlas i samband med direkt kommunikation på sociala medier raderas omedelbart efter avslutad konversation. Inlägg eller kommentarer på t.ex. Facebook-sidor eller i offentliga grupper raderas inte eftersom de anses vara av offentlig karaktär. Läs mer om inläggens offentliga karaktär etc. här.

 

2.1.3. Marknadsföring

Vi kommer endast att behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du har gett ditt samtycke i enlighet med GDPR art. 6(1)(a). Detta syfte kan omfatta mottagande av nyhetsbrev om kläder, skor, väskor, accessoarer, sportartiklar samt information om företaget hummel Cenozoic ApS eller hummels verksamhet såväl som nyheter om nya kollektioner, erbjudanden, försäljning, tävlingar och andra marknadsföringsinitiativ. Omfattningen av vår behandling av dina personuppgifter framgår av det särskilda samtycket.

Vi skickar marknadsföring till dig via e-post, sms och via sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter samt Tik Tok och Pinterest). Du kan läsa mer om hur sociala medier behandlar dina personuppgifter ovan. Vi kan även använda din webbläsarhistorik för marknadsföring av våra produkter via sociala medier om du har gett ditt samtycke enligt GDPR artikel 6(1)(a). I vissa fall kan vi komplettera våra uppgifter om dig med de uppgifter du löpande ger oss, t.ex. information om dina preferenser och demografiska uppgifter som kön, födelsedatum och adress för användning av profilering, så att vi kan göra vår marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Detta görs med ditt samtycke enligt GDPR artikel 6(1)(a). Om du är en befintlig kund, se dock avsnittet om profilering och vårt behandlingsgrundlag för detta i avsnitt 2.1.4 Privatkunder.

Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring från oss behandlar vi i huvudsak bara information om ditt namn, e-post, köphistorik och webbläsarhistorik. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att använda länken i de nyhetsbrev, sms eller liknande du mottar, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@hummelsport.se eller ringa oss på +45 88 70 49 50.

Vi lagrar dokumentation om ditt samtycke så länge du mottar marknadsföringsmaterial från oss eller deltar i vår marknadsföring, och sparar den 2 år efter att du har återkallat ditt samtycke på grund av preskriptionstiden för eventuellt ansvar som hummel kan redovisas för.

Om du går med i clubhummel behandlar vi dina personuppgifter för administration av ditt medlemskap i klubben, inklusive kommunikation med dig om ditt medlemskap, förmåner och andra tjänster i samband med ditt medlemskap. Du har härmed ingått ett avtal med oss om ditt medlemskap i clubhummel enligt GDPR art. 6(1)(b). Används dina uppgifter för marknadsföring i kundklubben, har vi inhämtat ditt samtycke i enlighet med GDPR artikel 6(1)(a).

 

2.1.4. Kundrelationer

Företagskund

I samband med grossistförsäljning av produkter till företagskunder behandlar hummel Cenozoic ApS, hummel A/S eller andra delar av hummel-koncernen personuppgifter om företagskunders kontakter för att tillgodose sina berättigade intressen i den dagliga verksamheten enligt GDPR art. 6(1)(f). Den här information inkluderar kontaktuppgifter som namn, företagsnamn, e-postadress, adress och telefonnummer, köphistorik och betalningsinformation.

Informationen kommer att raderas fortlöpande, senast fem år efter det att kundrelationen har avslutats. Lokala bokföringsregler kan förlänga denna period ytterligare.    

 

Privatkunder

hummel Cenozoic ApS behandlar dina personuppgifter som privatkund när du är kund i vår e-butik. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med försäljning av produkter för att ingå och uppfylla ett avtal med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Den här personliga information inkluderar namn, e-post, adress, telefonnummer, köphistorik och betalningsuppgifter.

Informationen kommer att raderas fortlöpande, senast fem år efter det att kundrelationen har avslutats. Lokala bokföringsregler kan förlänga denna period ytterligare.

I vissa fall kan vi komplettera vår information om dig med den information som du ger oss, t.ex. information om tidigare köp och demografisk information som ditt kön, födelsedatum och adress för profilering, så att vi kan göra våra marknadsföringsinsatser så relevanta som möjligt för dig. Detta sker i enlighet med vårt berättigade intresse (GDPR art. 6(1)(f)) eftersom vi bedömer att vårt intresse av att erbjuda dig den bästa servicen väger tyngre än ditt intresse av att inte låta oss behandla dina icke-speciella kategorier. Du har dock alltid möjlighet att få en bedömning om du kan få tillgång till dina uppgifter och/eller få dem raderade. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 4 nedan.

 

2.1.5. Marknadsplatser

hummel Cenozoic ApS distribuerar också produkter via olika online-marknadsplatser och detta inkluderar behandling av personuppgifter: namn, födelsedatum, e-post, adress, betalningsuppgifter och information om beställningar (modell och storlek) (GDPR art. 6(1)(b)).

 

2.1.6. Jobbsökanden

Om du söker jobb på hummel via vår jobbportal kommer hummel A/S, vårt moderbolag, att behandla dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för en befintlig eller framtida tjänst hos oss. hummel A/S behandlar den information du lämnar, inklusive ditt namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress), eventuellt ditt födelsedatum, en bild, en ansökan, ett CV, samt arbets- och utbildningshistorik och referenser.

Dina personuppgifter behandlas för att ingå ett anställningsavtal med dig. Vi behandlar dessa personuppgifter i samband med att du har skickat in din jobbansökan till oss. Vi behandlar även uppgifter om dig när vi anser att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få din uppgifter behandlade, t.ex. information som samlats in från sociala medier som publicerats av dig eller information som samlats in genom personlighets- och kompetenstest (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Om vi ​​vill lagra dina personuppgifter längre än rekryteringsperioden kommer vi att be om ditt samtycke (GDPR art. 6(1)(a)).

 

2.1.7. Försäljare och affärspartners

När vi ingår avtal med leverantörer och affärspartners behandlar vi våra partners personuppgifter. Det inkluderar information som namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och vid behov betalningsuppgifter.

 

Personuppgifterna behandlas antingen eftersom de är nödvändiga för att genomföra avtalet med säljaren eller affärspartnern (GDPR art. 6 (1)(b)) eller för att vi har berättigade intressen av att behandla kontaktens kontaktinformation på grund av avtalet (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Vi lagrar relevant kontaktinformation så länge affärsrelationen pågår. Skriftliga korrespondenser raderas fortlöpande, och information som är nödvändig för att uppfylla lagliga skyldigheter enligt bokföringsreglerna lagras i enlighet med tillämplig lag.

 

 
3. Mottagare av personuppgifter

3.1. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Men vi kan dela personuppgifter om du har gett ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse och skäl att dela dem. De uppgifter som vi har samlat in baserat på ditt samtycke för de specificerade deländamålen i ovanstående punkter 2.1.1, 2.1.2 och 2.1.3, kan delas med tredje parter om dessa parter har samma syften som oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke, kommer vi självklart att informera de aktuella tredje parterna om detta, så att de framöver inte behandlar dina uppgifter. Du kan se de berörda tredje parterna på denna lista.

 

3.2. Personuppgifter om arbetssökande som vi har fått tillgång till i samband med jobbansökningar delas med vårt moderbolag hummel A/S.

 

3.3. Vi kan låta leverantörer/databehandlare av system och liknande behandla personuppgifter för vår räkning i enlighet med våra specifika instruktioner i det ingångna avtalet om databehandling.

 

3.4. Vissa av våra databehandlare, och de sociala medier som nämns ovan, är antingen belägna utanför EU eller så överför de personuppgifterna utanför EU. Om detta händer har vi säkerställt ett lämpligt överföringsverktyg, inklusive Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler om överföring av personuppgifter utanför EU.

 

4. Dina rättigheter enligt GDPR

4.1. När vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig har du en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen. I dina rättigheter ingår rätten till tillgång till information om dig, rätten till rättelse eller att bli bortglömd (radering), begränsning av och invändning mot vår behandling samt rätten att få din information i ett strukturerat och läsbart format (dataportabilitet).

4.2. De rättigheter som nämns ovan kan begränsas. Huruvida du som registrerad person kan utnyttja dina rättigheter avgörs genom en specifik bedömning.

 

4.3. Om du har gett ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du skicka ett e-postmeddelande till kundservice@hummelsport.se eller ringa oss på +45 88 70 49 50.

4.4. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett formellt klagomål till dataskyddsmyndigheten via deras webbplats English (datatilsynet.dk) eller genom att ringa dem på +45 33 19 32 00.

 

5.  Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

hummel Cenozoic ApS

CVR.nr: 43317032.

Balticagade 20, 8000 Aarhus C

Danmark

 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@hummelsport.se eller ringa oss på +45 88 70 49 50.

Personuppgiftsansvariga Ansvarig för

hummel Cenozoic ApS

Företagets registreringsnummer: 43317032

 

Alla nätaktiviter på följande webbplatser: 

hummel

NewlineHalo

NewlineSport

Sometime Soon

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med jobbansökningar är:

hummel A/S

CVR.nr: 81198411

Balticagade 20, 8000 Aarhus C

Danmark

 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@hummelsport.se eller ringa oss på +45 88 70 49 50.

 

6. Ändringar och uppdateringar

6.1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om viktiga ändringar görs så kommer vi att kontakta dig via e-post eller meddela detta på vår webbplats.

 

6.2. Denna sekretesspolicy uppdaterades nyligen den 30 november 2023.